Wednesday, May 22

Gebruik Je Verstand

In Collosenzen 3 geeft Paulus ons een aantal geweldige en eenvoudige adviezen over hoe je slim kunt zijn in relaties. Lees maar:

“Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft… kleed u in de liefde”

“Mannen hou van je vrouw…vrouwen wees eensgezind met je man…kinderen gehoorzaam je ouders…vaders, vit niet op je kinderen…werknemers, werk goed voor je werkgever…werkgevers behandel je personeel eerlijk.”

Ieder moment van onze dag zit vol met sociale interactie. Als we hier niet goed in worden dan leren we nooit de belangrijkste vaardigheid in het leven.

Alle succesvolle relaties vragen van ons om:

– Elkaar te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden

– Iedereen respecteren

– Op de juiste manier reageren in de situaties waarin je verzeilt raakt.

Een advies: denk na voor je reageert in plaats van emotioneel te uiten over hoe je je voelt in een situatie. Behandel niet iedereen op dezelfde manier, maar behandel ze naar wie ze zijn en hoe ze zijn. Probeer mensen te lezen.

Praat wanneer mogelijk met mensen; gebruik e-mail en sms om feiten te communiceren en geen emotie; gebruik sociale media voor lichte communicatie. (niemand wil jouw frustratie via deze media horen); gebruik altijd je stem in moeilijke momenten.

1 Comment

Comments are closed.