Friday, June 21

Mijn Geest

‘“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ Johannes 7:38

Zodra Christus jouw wereld is binnengekomen, stroomt er een rivier van leven vanuit de binnenste. Het is alles wat het leven zou moeten zijn (volledig, gezond, gevuld met blijdschap, sterk, creatief, vol genade en voorspoedig) het stroomt in je denken, je emoties, je lichaam en vanuit jou naar de wereld om je heen.

Wanneer we de volgende dingen in ons hart laten komen: zonde, slechte houding en de algemene vuiligheid van het leven, dan ontdekken we dat onze Geest gehinderd wordt. Ontmasker jezelf dagelijks en houdt je geest ongehinderd. Dan ontdek je dat LEVEN constant door jouw wereld stroomt.

Het brengt vrijheid naar je ziel en gezondheid naar je lichaam.

3 eenvoudige tips

1.    Vergeef snel de mensen die je kwetsen, houd je houding warm,

2.    Vraag snel om vergeving als jij er een puinhoop van hebt gemaakt,

3.    Wees altijd dankbaar naar God en houd zijn aanwezigheid in je hart.

“Alleen omdat we leven betekent dat niet dat we het ‘LEVEN’ hebben. Deze rivier is de ‘GEEST VAN HET LEVEN’ , de Heilige Geest. Het zorgt er voor dat levende dingen LEVEND worden” Phil Pringle