Friday, June 21

Ik Stap Uit

“Simon Petrus zei tegen hen: ‘IK GA vissen’.” Johannes 21:3

2 tips voor elke niet-evangelist over hoe je kunt “Uitstappen” en een getuige voor Christus kunt zijn:

1. JIJ – jij stapt uit. Niet een filosofie, niet een ‘missie’. JIJ – ons leven spreekt en wordt altijd gelezen. Laten we het geweldig maken om te lezen!

Onze brief bent u, geschreven in ons hart, maar voor iedereen te zien en te lezen. 2 Korinthiërs 3:2

Onze levens staan altijd in de schijnwerper, dus:

a. Wees zout geen peper. Peper laat mensen niezen – laat mensen niet allergisch voor je worden! Wees niet raar of irritant met mensen om je heen; stel vragen, wees geïnteresseerd in mensen, wees niet degene die altijd maar over zichzelf praat. Zout geeft smaak – wat je goed doet, dat krijgt smaak (zorgen, wijsheid, leiden) – doe dat volledig en op een natuurlijke manier voor de mensen om je heen. Geef om mensen (de schoonmaker, de directeur, de hoge en lage klasse). Wees zout geen peper!

b. Wees licht en geen lichtschakelaar – licht is er gewoon, het schijnt, het is licht! Een lichtschakelaar schakelt tussen licht en duisternis, het ene moment is het aan en het andere moment is het uit. Blijf licht, schakel niet in en uit naar onvoorspelbaar gedrag. Heb niet een voet in het kamp van het licht en een voet in het kamp van de duisternis. Houd je licht aan door contact met het Licht van Zijn aanwezigheid.

c. Kleed je beter, niet minder. We zouden altijd gekleed naar buiten moeten gaan, niet ongekleed. Geef niet al je problemen aan iedereen die je ontmoet. Ga niet mee in negatief gepraat in een groep. Val op door hoe je je kleed:

Kleed jezelf in eer Job 40:10
Kleed u met majesteit en glorie Psalm 45:4
Bekleed u met kracht Jesaja 51:9
Toerusten met de wapens van het licht Romeinen 13:12
Bekleed u met de Heer Jezus Christus Romeinen 13:14
Bekleed u met de nieuwe mens Efeziërs 4:24
Trek de wapenrusting van God aan Efeziërs 6:11
Bekleed u met goedheid, geduld, liefde… Kolossenzen 3:12-14

“Ik stap uit!”  Jij bent een uitnodiging

2. BRENG ZE NAAR HUIS – Nadat Peter was gaan vissen, zei Jezus : “breng de vis naar mij toe”

Uit onderzoek blijkt dat 8 van de 10 mensen naar de kerk zouden gaan als iemand het hun vroeg. Laat het voorbeeld van je leven volgen door een uitnodiging voor iets dat hen dichter bij Christus brengt – een connectgroep bijeenkomst, een kerkdienst of een ander specifiek kerkevenement.

Makkelijk – zelfs een niet-evangelist kan mensen helpen tot Christus te komen. Heb een geweldige week. Tot ziens in de kerk.

Video boodschap: “Ik Stap Uit”

1 Comment

Comments are closed.