Friday, July 19

Dutch

Dutch, Personal Life

Leer me om te Bidden

Na een van de kerkdiensten van vanmorgen, vroeg iemand mij: “Hoe moet ik bidden?” Wat een geweldige vraag. Eens stelde iemand Jezus die vraag, dus ik gaf hem dezelfde reactie….dit ging zo: En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Lucas 11:1-4 Begin je gebed met LOFPRIJS. Dankz
Dutch

Financiën die werken!

Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben. Jesaja 55:2 Een eenvoudige vuistregel bij financieel management is: geef alleen uit wat je hebt. Niet wat je zult hebben, of zou willen hebben, ook niet wat je denkt dat  je verdient. Anders heb je een levensstijl die niet past bij wat je je kunt veroorloven. “Als je meer uitgeeft dan er binnenkomt, dan zal het onderhoud je achteruitgang zijn.” Bill Earle Liquide blijven is fundamenteel om boven op onze financiële wereld te blijven en een persoonlijk vertrouwen te hebben in dit gebied. 3 dingen om te overwegen wanneer je je financiën voor je wilt laten werken. 1.    Budget – Het maakt niet uit hoeveel geld je hebt. Budge