Wednesday, April 17

Tag: amsterdam

Dutch

Amsterdam Amsterdam

Ik hou van Amsterdam! Je kunt niet door de stad bewegen en zwijgen, of dromen laten liggen. Amsterdam jij hebt iets waarmee je de stem en de dromen uit jouw mensen kunt trekken. Daar hou ik van! Je kunt niet door de stad bewegen en haar saai vinden! Amsterdam jij kent manieren om kleur te brengen op elk saai canvas. Daar hou ik van! Je kunt je niet door deze stad bewegen zonder te glimlachen naar wat je ziet. Amsterdam, jij kunt uitdrukking geven aan elk menselijk gevoel, verbeelding en gedachte. Daar hou ik van! Je hebt aantrekkingskracht op de volken, je beïnvloedt de volken… je bent zonder twijfel een stad der steden. Je resultaten uit het verleden en je beloftes voor de toekomst zijn veel groter dan de nederige stem die je jezelf gunt. Daar hou ik va
Dutch

I Love Amsterdam

Een commentaar op mijn stad vanuit een café in het centrum… Ik hou van Amsterdam, maar het is ook niet een moeilijke stad om van te houden. Mijn stad heeft cultuur, kleur, kunst, architectuur en geschiedenis. De mensen in mijn stad zijn springlevend, leuk, slim, authentiek, vindingrijk, moedig, levendig en creatief. Amsterdam doet alles met stijl en toch werkt het! Het is zeldzaam als functie en vorm beiden op hun best samenwerken. Onze mensen zijn open, direct en ontdekkers van het nieuwe. We laten ons nooit door een obstakel tegen houden. Er is ALTIJD een doorgang. Als we 9/11 herdenken en de heldhaftige inwoners eren in hun kracht en vasthoudendheid om door te gaan en te herbouwen, dan realiseer ik mij dat we het niet alleen over New York hebben, maar over de mensheid.
Commentary

Amsterdam Amsterdam

I love Amsterdam! You cannot move through this city and be silent or let dreams lie. Amsterdam you have a way of drawing out the voice and the dreams in your people. I love that! You cannot move through this city and get away with drab! Amsterdam you have a way of painting colour on every drab canvas. I love that! You cannot move through this city and not smile at what you see. Amsterdam you have a way of bringing out expressions of all human feeling, imagination and thought. I love that! You attract the nations, you influence the nations ... you are no doubt a city of cities. Your past achievements and your future promise is way bigger than the humble voice you give yourself. I love that! Amsterdam we love you ...
Personal Life, Work Life

I Love Amsterdam

A commentary on my city from a city centre cafe ... I love Amsterdam. But then not a difficult city to love. My city has culture, colour, art, archtecture, history. The people of my city are alive, fun, astute, authentic, inventive, tough, vibrant and creative. Amsterdam does everything with style and yet still it works! Rare to find function and form both working together at its best. Our people are open, direct, discoverers of the new. We never let an obstacle get us down, there is ALWAYS a way through. As we remember 9/11 and salute the heroic citizens of NY, their strength, tenacity to go on and rebuild I realise we aren't talking about NY per se, but human kind. As I keep my eyes open to the people around me I realise these are human qualities of endeavor, triumph and creative t...