Tuesday, May 21

Tag: beleid

Dutch, Personal Life

Ik Kom Binnen!

Wanneer de politie een inval doet dan bonzen ze op de deur en roepen naar de aanwezigen. Als er niemand reageert dan tellen ze af en roepen: “WE KOMEN BINNEN!” Hoe vastberaden zijn wij om te vinden waarnaar we zoeken? Gerichte intentie brengt je meestal ergens. Hoe gericht en intentioneel zijn wij VANDAAG in het vinden van God? Honger naar zijn aanwezigheid zal ervoor zorgen dat je alles vindt wat je nu nodig hebt. Ik heb 4 dingen gevonden die de poort naar Zijn aanwezigheid openen: 1. Beleid zonden – bekering opent altijd een deur naar Zijn aanwezigheid. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht (AANWEZIGHEID) van de Heere. Handelingen 3:19 Zolang we onze zonde blijven bedekken en vechten tegen