Friday, July 19

Tag: Gebruik Je Verstand

Dutch, Family Life, Personal Life, Work Life

Gebruik Je Verstand

In Collosenzen 3 geeft Paulus ons een aantal geweldige en eenvoudige adviezen over hoe je slim kunt zijn in relaties. Lees maar: “Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft… kleed u in de liefde” “Mannen hou van je vrouw…vrouwen wees eensgezind met je man…kinderen gehoorzaam je ouders…vaders, vit niet op je kinderen…werknemers, werk goed voor je werkgever…werkgevers behandel je personeel eerlijk.” Ieder moment van onze dag zit vol met sociale interactie. Als we hier niet goed in worden dan leren we nooit de belangrijkste vaardigheid in het leven. Alle succesvolle relaties vragen van ons om: - Elkaar te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden - Iedereen respecteren - Op de juiste manier reageren in de situaties waarin je verzeil
Family Life, Personal Life, Work Life

Be Smart

Paul in Colossian 3 gives us some of the greatest and simplest advice when it comes to being smart in relationships. Look at this: "Make allowance for each others' faults ... forgive the person who offends you ... put on love." "Husbands love your wives ... wives flow with your husband ... children obey your parents ... fathers don't aggravate your children ... employees serve your employer well ... employer treat your staff fairly." Every moment of our day is filled with social interaction. If we don't get good at this we won't learn to turn the most important wheel of life. Successful relationships of any kind require us to: - Treat others as we would want to be treated - Show respect to all - Respond appropriately to situations you come across Some advice: Respond thoughtfully...