Tuesday, May 21

Tag: jeremia 24

Dutch, Personal Life

Toewijding

"Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de Heere ben, en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ík zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich tot Mij bekeren met heel hun hart.." Jeremia 24:7 Wij vonden Christus niet, maar hij vond en ving ons. We gaven ons over en Hij heeft ons getransformeerd. We werden helemaal opnieuw geboren. Hij gaf ons een nieuw hart. Dat maakt ons een kind van God  ´Zijn mensen´. Maar Jeremia vertelt ons dat er iets is wat we zeker moeten doen. “bekeer u met uw HELE HART." Een heel hart is niet een vage erkenning, een stukje of een onderdeel, het is niet: “ heb mijn geest en niet mijn zijn” , “ heb mijn intellect, maar niet mijn bezittingen” , “mijn woorden maar niet mijn hart” …. Een ‘heel hart’ is alles. Dit is toewijding. Toewijding betekent let