Saturday, April 20

Tag: kerk

Family Life

5 Things Kids (and others) Need – part2

When thinking about what I could give a 20 year old looking for a spiritual father figure 5 things very quickly came to mind. They aptly relate to family life (no surprise) and are what I would consider the highest needs of your natural kids but also those you are discipling (who might be 10 or more years younger than you). Yesterday we looked at the first 2. Lets look at 3 more: 3.  FAMILY LIFE Psalm 68:6 NKJV God sets the solitary in families… We are made to flourish in the context of family. So if you live alone, join yourself to others, a family circle, join yourself to a Church circle that replicates family. So if you are a family have people in your home, don’t make your home private. You can be family for others. The eating together, the talking, debating, laughter, co
Dutch, Personal Life

Leer me om te Bidden

Na een van de kerkdiensten van vanmorgen, vroeg iemand mij: “Hoe moet ik bidden?” Wat een geweldige vraag. Eens stelde iemand Jezus die vraag, dus ik gaf hem dezelfde reactie….dit ging zo: En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Lucas 11:1-4 Begin je gebed met LOFPRIJS. Dankz
Dutch, Personal Life

Oude Manieren brengen Nieuwe Dagen

Consistent zijn is zijn als een rots. Consistent gebruik maken van jouw gaven zorgen ervoor dat je straalt. Een consistent karakter zorgt ervoor dat je sterk bent. Consistentie is opstaan op een geroutineerde tijd. Elke dag drie maaltijden eten. Regelmatig vroeg naar het werk gaan. Iedere ochtend met klanten bellen. Met mensen zijn die jou nodig hebben en jouw wereld bouwen. Bidden en de bijbel lezen als routine en niet als inspiratie. Regelmatig naar de kerk gaan en niet alleen wanneer je voelt dat je “het nodig hebt”. Je rekeningen aan het begin van de maand betalen, en niet “als er nog iets over is”. Als je wacht op inspiratie mis je bijna elke mogelijkheid. Mogelijkheden kloppen op al onze deuren, maar het is de persoon met gewoontes die voorbereid is wanneer het komt. Dus consist