Wednesday, May 22

Ik Kom Binnen!

Wanneer de politie een inval doet dan bonzen ze op de deur en roepen naar de aanwezigen. Als er niemand reageert dan tellen ze af en roepen: “WE KOMEN BINNEN!”

Hoe vastberaden zijn wij om te vinden waarnaar we zoeken? Gerichte intentie brengt je meestal ergens. Hoe gericht en intentioneel zijn wij VANDAAG in het vinden van God? Honger naar zijn aanwezigheid zal ervoor zorgen dat je alles vindt wat je nu nodig hebt.

Ik heb 4 dingen gevonden die de poort naar Zijn aanwezigheid openen:

1. Beleid zonden – bekering opent altijd een deur naar Zijn aanwezigheid.

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht (AANWEZIGHEID) van de Heere. Handelingen 3:19

Zolang we onze zonde blijven bedekken en vechten tegen onze schuld, komen we nooit binnen. Maar zodra wij ons daar vanaf keren dan wordt  onze ziel gevuld met tijden van verfrissing. Zijn genade is hier VANDAAG.

2. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. (Jacobus 4:8)

Ons intellect of religie kan in de weg staan. We missen de ervaring van het leven van Christus als we vast blijven zitten in discussies over theologie, kosmologie en filosofie.

Wees niet timide, kom vrijmoedig voor hem en VANDAAG zal Hij dichter tot jou naderen.

Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te vinden en zo hulp te krijgen op de juiste tijd. Hebreeën 4:16

3.  Ga zijn poorten binnen met dankzegging en lofprijs (psalm 100:4)

Meneer of mevrouw mopperpot vinden nooit de poort naar Zijn aanwezigheid. Ze zijn te druk met hun eigen negatieve wereld. “Het is niet eerlijk”, “het gebeurt nooit bij mij”, “Mijn baas zou niet…”. Zodra we onze klaagzang uitzetten en beginnen met danken, dan ontdekken we dat de dankzegging een poort voor ons opent. De poort staat VANDAAG recht voor je.

4. Kom samen

“U troont op de lofzangen van Israël.” (Psalm 22:4)
“Ik zal te midden van de Israëlieten wonen en Ik zal Mijn volk niet verlaten.” (1 Koningen 6:13)
“Wat goed is het, in eenheid bij elkaar te wonen… daar schenkt de HEER zijn zegen” (Psalm 133:1-3)

Een aantal van de mooiste beloftes in Bijbelteksten gaan over de gemeenschappelijke aanwezigheid van God. God’s aanwezigheid is het meest tastbaar wanneer we samenkomen. Eenheid is de meest krachtige formule voor Zijn aanwezigheid. VANDAAG komen we samen – in de kerk, in een connectgroep, in een gebedsbijeenkomst en je wandelt door een poort naar Zijn aanwezigheid.

Video boodschap: “Ik kom binnen!”